Diseraad Praktijk voor Kunstgebitten - vergoedingen volledig kunstgebit

Wij declareren direct voor u

Vergoeding volledig kunstgebit

De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.

De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en de zorgverzekeraar waarbij u deze heeft afgesloten.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico. Dat wil zeggen dat de eerste € 385,- aan ziektekosten zelf betaald dienen te worden.