Diseraad Praktijk voor Kunstgebitten - gedeeltelijk plaat- of framegebit

U kunt bij ons terecht zonder doorverwijzing

Gedeeltelijk plaat- of framegebit

Een gedeeltelijk plaat- of framegebit kunt u uit de mond nemen en vervangt een of meer tanden of kiezen. Het is een prima oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat vervangen kunnen worden.

Plaatgebit

Een ‘plaatje’ is een gedeeltelijk gebit waarin tanden en/of kiezen zijn verankerd en wordt vaak gebruikt als tussenoplossing na het trekken van tanden en kiezen tot aan het maken van een meer duurzame voorziening. Het ‘plaatje’ zit vaak matig tot slecht en heeft een beperkte levensduur.

Framegebit

Een ‘frame’ is een gedeeltelijke gebitsprothese die bestaat uit een metalen constructie met daarop de te vervangen tanden en/of kiezen. De prothese is “verankerd” met de omringende tanden of kiezen die zorgen voor houvast en steun tijdens het kauwen.