Diseraad Praktijk voor Kunstgebitten - vergoedingen kunstgebit

Wij declareren direct voor u

Vergoedingen kunstgebit

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2017 is dat € 385,- ). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Iedereen met een kunstgebit komt in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding! De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type prothese, of u een aanvullende zorgverzekering heeft en hoe uw zorgverzekeraar hiermee omgaat.

Het volledige overzicht van eigen risico en bijdrage 2020 kunt u hier downloaden.

Meer over vergoedingen

Meer lezen over specifieke vergoedingen?