Diseraad Praktijk voor Kunstgebitten - vergoedingen kunstgebit op implantaten

Wij declareren direct voor u

Vergoeding kunstgebit op implantaten

Voor de vergoeding van een kunstgebit op implantaten gelden volgende algemene regels:

  • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.
  • Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
  • Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
  • Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.
  • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Kosten implantologie

  • Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
  • Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.

Eigen risico

Ook hier geldt de regel dat de eerste € 385,- aan ziektekosten (verplicht eigen risico) zelf betaald dient te worden.